Webdesign

Het uiterlijk van websites staat niet stil, maar verandert met de tijd. Als we kijken vanaf de beginjaren tot de dag van vandaag, dan valt er een enorme verandering te bespeuren. Webdesign heeft niet stil gestaan, maar is meegegaan met de tijd.

Webdesign is dynamisch en blijft niet constant

Iedereen die in de jaren negentig de kans had om websites te bezoeken, weet dat zij er destijds anders uitzagen. Zo was het normaal voor websites om felle en bonte kleuren te hebben. Lettertypes waren veel groter en ga zo maar door.

Door de jaren heen kwam er verandering in webdesign. Kleuren van websites werden meer neutraal, lettertypes kleiner enzovoorts. Men begon meer aandacht besteden aan hoe de web eruit behoort te zien.

Deze veranderingen hadden gevolgen voor de manier waarop HTML code van websites werd geschreven. Vele design technieken van destijds worden om deze redenen niet meer gebruikt.

Bijvoorbeeld, in de jaren negentig gebruikte men tables voor pagina-indeling, ofschoon het oorspronkelijk niet daarvoor was bedoeld. Dat wordt nu afgeraden en men gebruikt tegenwoordig Cascading Style Sheets oftewel CSS.

Webdesigners moesten zich dan ook bijscholen om de nieuwste technieken te leren. Dat is tot op de dag van vandaag nog steeds het geval. Iedereen die in deze branche actief wil zijn, moet bereid zijn constant te blijven leren.

Over het algemeen vinden mensen dat websites er nu veel beter uitzien dan hun voorgangers in de jaren negentig. Dat wil echter niet zeggen dat web design niet meer zal veranderen. Het kan best zo zijn dat nieuwe ontwikkelingen design een andere richting op zal doen gaan.

Elk bedrijf die interesse heeft in een eigen website moet ervoor waken dat hun web design niet is verouderd, maar voldoet aan moderne standaarden. Als u het ontwikkelen van een website uitbesteed zoals dat meestal het geval, kies dus voor een passende kandidaat.

Een geschikte leverancier moet over de nodige expertise beschikken die voldoet aan de dag van vandaag en niet aan de jaren negentig. Is dat niet het geval, dan is het vrijwel zeker dat uw website niet op het gewenste niveau zal zijn.